Thumb 09d78899dff120113beb9493732221c14a964956
Cc74906fdeaa3a56b0b50ab3e79fa8bce95d9989

Anja Kremers

Ik collecteer omdat:

In deze maand van overdadigheid op alle fronten, ook gedacht moet worden aan de mensen die dit allemaal niet kunnen.

18

donaties

€ 177

ingezameld