Thumb d5349bda9163ff3070aaf50f9c806aaac804a4f4
Cc74906fdeaa3a56b0b50ab3e79fa8bce95d9989

Liane Koelewijn

Ik collecteer omdat:

Elk kind warmte verdiend. Ouders die om ze geven, warme kleren, goed eten en het liefst een onbezorgde jeugd met veel vriendjes en vriendinnetjes!

19

donaties

€ 150

ingezameld